برجستگی،اصلاح و فرم دهی لب

129

 

 

 

 

تزریق ژل لب

تزریق ژل لب


تزریق ژل لب

تزریق ژل لب


حجیم کردن لب

حجیم کردن لب با تزریق فیلر


ژل لب

آبرسانی و حجیم کردن لب با تزریق فیلر


برجسته کردن لب

آبرسانی و حجیم کردن لب با تزریق فیلر


تزریق ژل لب

  تزریق فیلر جهت اصلاح و فرم دهی و برجسته سازی لب


تزریق ژل لب

  تزریق فیلر جهت اصلاح و فرم دهی و برجسته سازی لب


فرمدهی لب

  تزریق فیلر جهت اصلاح و فرم دهی و حجیم کردن لب


اصلاح فرم لب

 تزریق ژل لب جهت اصلاح و فرم دهی


برجسته سازی لب

  برجسته سازی لب با تزریق فیلر


تزریق ژل لب 

تزریق فیلر لب جهت اصلاح و فرم دهی


تزریق ژل لب

تزریق یک و نیم سی سی فیلر لب درجه یک آلمانی


تزریق ژل لب

تزريق فيلر خط خنده و ژل لب مراجع عزیزمون که هردو با مجموع فقط یک سی سی

فیلر المانی درجه یک که حجم خوب اما طبیعی ایجاد میکنه انجام شد


تغییر حجم لب

اصلاح غیر قرینگی و فرم دهی لب با تزریق یک سی سی ژل لب المانی


فیلر لب

تزریق فیلر لب جهت اصلاح و فرم دهی
آلمانی درجه یک لطیف و طبیعی با ماندگاری بالا


فیلر لب

تزریق فيلر لب


فیلر لب

تزریق فیلر لب جهت اصلاح و فرم دهی


برجسته سازی لب با فیلر

اصلاح فرم و برجسته سازی لب با تزریق فیلر آلمانی درجه یک
پک فیلر نزد مراجع باز شده و شناسنامه بین المللی فیلر در اختیار ایشان قرار داده میشود


فیلر لب

تزریق فیلر لب جهت اصلاح و فرم دهی


 

 

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.